Økonomien i Copydan Verdens TV

Copydan Verdens TV er en non-profit forening og alle indtægterne udbetales til rettighedshaverne.

I 2017 fik foreningen vederlag på 1.226,2 mio. kr., hvoraf 42,2 mio. kr. gik til administration og andre udgifter forbundet med at drive foreningen. Det blev 1.184,0 mio. kr. til fordeling blandt rettighedshaverne.

Resultatet til fordeling inkluderer særlige tjenester. De særlige tjenester, som er kommet til over tid og udgør en integreret del af almindelig tv-forbrug i dag, er fx Start Forfra, Sidste Døgn, Tv Arkiv, Catch up, WebTV indenfor og udenfor hjemmet, TV til offentlig visning og indhold i kabelfødte tv-kanaler.