Håndtering af rettigheder i 25 år

Verdens TV har i mere end 25 år givet adgang til distribution af nabolandskanalerne fra Sverige, Norge og Tyskland samt øvrige tv- og radiokanaler. 

Når danskerne i mange år har haft et af de største og mest alsidige udbud af tv-kanaler fra både vores nabolande og resten af verden, så skyldes det Verdens TV-ordningen. Sikringen af et velfungerende og alsidigt tv-marked er også en målsætning fremover.

Stiftet af kunstnere og kulturproducenter
Verdens TV blev stiftet af kunstnere og kulturproducenter i 1985 som en konsekvens af ændringer i ophavsretsloven og fotografiloven. Loven gav mulighed for at give adgang til viderespredning af radio- og tv-kanaler fra Danmark og andre lande gennem fællesantenneanlægget eller gennem det nye hybridnet.

Verdens TV repræsenterer kunstnere og kulturproducenter
Foreningen Verdens TV repræsenterer i dag danske og udenlandske film- og tv-producenter. Foreningen varetager også musik-producenter samt skabende og udøvende kunstneres rettigheder. Desuden er der samarbejdsaftaler med UBOD (radio- og tv-stationer) og Koda (komponister og tekstforfattere til musik).

Disse samarbejder, indebærer, at tv-distributører og andre aktører via én aftale kan få alle nødvendige rettigheder på mange områder. Samtidig er alle typer af rettighedshavere i ophavsretsloven repræsenteret i foreningens bestyrelse og dermed involveret i foreningens arbejde.

Kvalitets-tv for under en krone
En husstand betaler ca. 90 øre om måneden for hver af de kanaler fra ind- og udland som man kan modtage. Dette er en væsentlig betingelse for et bredt udbud af public service-kanaler og kvalitetsudsendelser på det danske kabel-tv-net.

Pengene går tilbage til rettighedshaverne
Betalingen til Verdens TV dækker brugen af ophavsret i tv-kanaler. Verdens TV er en non-profit forening, og betalingen til foreningen går til kunstnere og øvrige rettighedshavere, der står bag tv-kanalen. Pengene indgår i vidt omfang i nye produktioner, så der kan produceres nyt tv.

Hvem får gavn af pengene?
I grove træk går en fjerdedel af vederlagene til producenterne af film, musik og tv-programmer, en fjerdedel til de skabende og udøvende kunstnere – dvs. skuespillere, dramatikere, journalister, fotografer, illustratorer, forfattere, instruktører, musikere, scenografer osv. En fjerdedel til komponister, sangskrivere og musikforlag. Den resterende del af vederlagene går til tv- og radiostationer.

Vigtige tv-oplevelser på nabolandskanalerne
Norge, Sverige og Tyskland er lande som vi deler et slægtskab med politisk, sprogligt, økonomisk og kulturelt. Nabolandskanalerne er med til at sikre alsidighed i en tv-verden, som i høj grad er præget af engelske og amerikanske programmer. De giver os et nødvendigt indblik i det liv, der leves lige uden for Danmarks grænser, og giver os en nær, mellemfolkelig forståelse. Derfor promoverer Verdens TV aktivt disse tv-kanaler.

Det digitale tv-vindue
Man eksperimenterede allerede med farvefjernsyn i 1930’erne, men det slog først an i Danmark i 1964. Det tager tid, før nye teknologier bider sig fast, og netop i disse år udfordres den analoge tv-teknologi af digitaliseringen. Video og lp’er er for længst blevet erstattet af dvd’er og cd’er, som yderligere er blevet erstattet af mp3-formater og lignende. På samme måde ser vi, at de analoge tv-signaler er ved at blive erstattet af digitale signaler. Som med andre teknologier har det mange fordele, men det stiller også krav til bl.a. rettighedshåndtering. 

Verdens TV er i denne sammenhæng aktør i arbejdet med at skabe rammerne for den nye tv-teknologi. Der er således blevet lavet ordninger, der fx. skaber rammer for den digitale viderespredning af tv-kanaler i kabelnetværk og for IP-baseret kabel-tv.