Ejerskab

Hvem står bag?
Følgende medlemsorganisationer er repræsenteret i Copydan Verdens TV:

Autorer & udøvere
Akademikerne
Animationssammenslutningen ANIS
Billedkunstnernes Forbund
Dansk Artist Forbund
Dansk Filmfotograf Forbund
Dansk Forfatterforening
Dansk Journalistforbund
Dansk Kapelmesterforening
Dansk Metal
Dansk Musiker Forbund
Dansk Skuespillerforbund
Danske Billedkunstneres Fagforening
Danske dramatikere
Danske Filminstruktører
Danske Skønlitterære Forfattere
Danske Scenografer
Film & TV-Arbejderforeningen
Foreningen af danske Sceneinstruktører
Fællesrådet for Udøvende Kunstnere
Teknisk Landsforbund
Koda Dramatik

Producenter, forlag & udgivere
Producentforeningen
Producent Rettigheder Danmark (PRD)
Danske Forlag
IFPI Danmark

Koda er ikke medlem af Copydan Verdens TV. Koda er godkendt som forhandlingsberettiget organisation, men optræder ifølge aftale sammen med Verdens TV.

Radiofonierne er ikke medlem af Verdens TV. Verdens TV repræsenterer radio- og tv-stationer ifølge aftale sammen med UBOD (sammenslutning af radio og tv-stationer).