Om Copydan Verdens TV

Copydan Verdens TV er en del af Copydan-huset, der består af seks forskellige rettighedsforeninger, der alle arbejder for kunst, viden og underholdning og sikrer adgang til diverse medier, kunst, litteratur, tv- og filmværker og kulturarven.

Copydan Verdens TV håndterer ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af danske og udenlandske tv- og radiokanaler. Copydan Verdens TV giver bl.a. adgang til over 100 tv-kanaler fra hele verden – herunder de svenske, tyske og norske nabolandskanaler. Foreningen er med til at sætte fokus på Nabolandskanalerne og det værdifulde tv-vindue, som de udgør til viden, kultur og sprog i landene omkring os. Herudover håndterer Copydan Verdens TV en række digitale tv-tjenester som fx Start Forfra, der giver danskerne nemmere og mere fleksibel adgang til tv-indhold.

Organisering
Copydan Verdens TV er stiftet og styret af ca. 25 forskellige rettighedsorganisationer, som repræsenterer de mange tusinde kunstnere og kulturproducenter, der bidrager til alt det tv-indhold, som hvert år skabes i Danmark. I bestyrelsen i Verdens TV har producenter og kunstnere lige mange pladser.
De ca. 25 organisationers medlemmer repræsenterer en bred skare af forskellige typer af rettighedshavere, lige fra producentvirksomheder som Zentropa, Warner Bros., Universal og Nordisk Film til individuelle kunstnere som skuespillere, manuskriptforfattere og fotografer. Organisationerne er medlemmer af Copydan Verdens TV og betegnes som medlemsorganisationer. Det er medlemsorganisationerne selv, der får de mandater og rettigheder, der administreres kollektivt via Copydan Verdens TV, og det er også medlemsorganisationerne selv, der står for fordelingen af vederlag til de enkelte rettighedshavere ud fra de objektive kriterier, der passer bedst til deres område.

Unik dansk model
Organiseringen af både producenter og kunstnere i samme forening er ret unik. Og at beslutninger i Copydan Verdens TV normalt er baseret på konsensus mellem rettighedshaverne, gør ikke modellen mindre unik. Når det lykkedes at samle så mange rettighedsgrupperinger under en model, så skyldes det, at modellen giver plads til at deltage i fællesskabet, uden at medlemsorganisationernes relation til deres individuelle medlemmer lider skade. Selvstændighed og gensidig respekt er en forudsætning for systemet.

Én central indgang for brugerne
I Danmark gælder den velfungerende aftalelicensordning, der betyder, at en aftale, der er indgået mellem en bruger og en repræsentativ forvaltningsorganisation, udstrækkes til også at omfatte udenforstående rettighedshavere. Dette betyder, at brugere – som fx tv-distributørerne – gennem én aftale kan få alle de rettigheder til en given udnyttelse, som de måtte have brug for. Brugen af aftalelicens er en mulighed, fordi mange individuelle rettighedshavere har valgt at overdrage et mandat til deres organisation. Det er væsentligt for medlemsorganisationernes evne til at opnå mandaterne, at det er dem selv, der står for udbetalingen af vederlag – honoreringen af rettighederne – og at de objektive principper bag fordelingen besluttes i regi af rettighedshaverne/medlemsorganisationen selv, så de kan tilpasses den enkelte rettighedshavers kategori.

Figuren nedenfor giver et overblik over den danske model for aftaler om brug af indhold fra Copydan Verdens TV

Den danske model


Kontakt til VerdensTV

Adm. direktør: Jacob Graff Hedebrink

Bestyrelsesformand: Mikael Waldorff

Kontakt: kontakt@verdenstv.dk