Repræsentationsaftaler

Copydan Verdens TV varetager indgåelse af repræsentationsaftaler og udveksling af vederlag med udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer for en række af foreningens medlemsorganisationer, jf. vedtægternes § 4.3.

Der er indgået aftaler med følgende organisationer: ALCS, AIPA, ASDACS, Copyswede, CSCS, DPRS, IHM, Kopiosto, Norwaco, OAZA, SACD/SCAM, VDFS og VG BILD-KUNST.