Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar  på nogle af de oftest stillede spørgsmål, som vi møder i dialogen med vores kunder og seere. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores kundeafdeling på tlf.: 3544 1492. 

1) Hvad er Copydan Verdens TV?
2) Hvilke radio- og tv-kanaler forvalter Verdens TV rettighederne til?
3) Hvilke anlæg er omfattet, og hvordan betales?
4) Hvordan får vi kanalerne?
5) Hvilke kanaler er Must Carry-kanaler?
6) Hvordan lyder standardvilkårene?


1) Hvad er Copydan Verdens TV?
Svar:
Programmer i radio- og tv-stationernes kanaler er skabt og produceret i et samarbejde mellem en lang række personer såsom: journalister, komponister, musikere, tekstforfattere, dramatikere, instruktører, skuespillere, fotografer, grafikere, designere m.fl. Sammen med eventuelle producenter og tv-stationerne selv har alle disse involverede derved fået ophavsret til de producerede programmer. Alle disse kaldes samlet for rettighedshaverne. 

Efter ophavsretsloven kræver enhver distribution af radio- og tv-kanaler samtykke fra samtlige disse rettighedshavere. I stedet for, at du skal indhente et samtykke fra hver enkelt rettighedshaver, har de mange forskellige grupper af rettighedshavere samlet varetagelsen af deres ophavsretlige interesser hos Verdens TV, som derfor kan tilbyde en let og praktisk løsning til distribution af tv. 

Copydan Verdens TV er stiftet i 1985 af flere end 20 forskellige grupper af rettighedshavere. Verdens TV opkræver og fordeler med Kulturministeriets godkendelse vederlag for kabel-viderespredning af radio- og tv-programmer gennem ca. 7.000 kabelanlæg i Danmark.

2) Hvilke radio- og tv-kanaler forvalter Verdens TV rettighederne til?
Svar:
Copydan Verdens TV administrerer og håndterer ophavsrettigheder indenfor tre overordnede kategorier:

Copydan tv-kanalerne
Copydan Verdens TV håndterer alle ophavsrettigheder for kanaler i kategorien ’Copydan tv-kanaler’, så du behøver kun én distributionsaftale for disse kanaler. Du finder langt over 100 tv-kanaler fra hele verden blandt Copydan tv-kanalerne – ikke mindst de svenske, norske og tyske nabolandskanaler. Du kan læse meget mere om alle kanalerne i vores kanalbrochure som du kan finde på vores hjemmeside. 

Mellemgruppe tv-kanalerne
I denne kategori finder du danske eller dansk versionerede kommercielle tv-kanaler. Du finder her bl.a. danske underholdningskanaler og de fleste børne- og sportskanaler. En Mellemgruppe tv-kanal er en tv-kanal, hvor Copydan Verdens TV i samarbejde med Koda håndterer alle rettigheder, som ikke indehaves af tv-stationen. Du skal derfor også indgå aftale med tv-stationen. Betaling sker efter samme tarif som for Copydan tv-kanalerne og dækker alle rettigheder, som ikke indehaves af tv-stationen, herunder også betaling til Koda. Mellemgruppe tv-kanaler opdeles i forhold til mængden af musik i sendefladen (lav, mellem eller høj).

Musik tv-kanalerne
Musik tv-kanalerne (de tidligere ”Koda tv-kanaler ”) er kommercielle tv-kanaler, med forskelligt indhold, hvor der kun udestår håndtering af forskellige typer af musikrettigheder. Copydan Verdens TV håndterer i samarbejde med Koda disse rettigheder. Alle øvrige rettigheder håndteres via aftale med tv-stationen. Betalingen til Copydan Verdens TV dækker både Koda’s rettigheder og rettigheder til udgivne fonogrammer som indehaves af Copydan Verdens TV’s medlemsorganisationer.

Der findes derudover enkelte andre tv-kanaler, der har en særlig håndtering.

3) Hvilke anlæg er omfattet, og hvordan betales?
Svar: Der er tale om et betalingspligtigt anlæg, hvis der er flere tilslutninger, som modtager tv-signal fra samme tv-antenne, parabolantenne, kabelanlæg, netværk eller via signallevering fra en kabeloperatør.

Ifølge ophavsretslovens § 35, stk. 2 skal ejere af anlæg, som har mere end to tilslutninger, betale vederlag til Verdens TV. Ifølge ophavsretsloven er det ejeren af anlægget, der skal betale til Verdens TV.

Ejeren af anlægget skal selv henvende sig til Copydan Verdens TV. Én gang om året, i januar måned, skal ejeren af anlægget indrapportere hvilke kanaler, der blev viderespredt pr. 31. december samt oplyse antallet af tilslutninger, der er tilsluttet anlægget. Indrapporteringen danner grundlag for en faktura, som sendes via mail umiddelbart efter indrapporteringen har fundet sted.

I øvrigt henvises til Copydan Verdens TV’s vejledning.

4) Hvordan får vi kanalerne?
Svar: Hvis du ikke kan se en af de kanaler, du gerne vil se, skal du kontakte din antenneforening eller din tv-udbyder. I langt de fleste antenneforeninger er du selv med til at bestemme, hvilke tv-kanaler, du skal have adgang til.

Har du kabel-tv eller IP-TV og ønsker adgang til andre kanaler end de nuværende, skal du kontakte den udbyder, du får dit signal fra.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at modtage alle kanaler via parabol (Viasat og Canal Digital), men du kan kontakte udbydernes kundeservice for at høre mere om dine muligheder. Her får du kontaktoplysningerne til de største udbydere af tv-kanaler.


5) Hvilke kanaler er Must Carry-kanaler?
Svar:
Efter Radio- og fjernsynsloven er der en række kanaler, som kabelanlæg er forpligtet til at videresprede i deres udbud. Disse kanaler kaldes Must Carry kanaler. Hvis du vil vide mere om Must Carry-kanaler henviser vi ti kulturministeriets hjemmeside.

6) Hvordan lyder standardvilkårene?
Svar:
Se sidste side i Vejledning 2019

Har du spørgsmål, der drejer sig om mere generelle problemstillinger omkring ophavsret, henviser vi til Kulturministeriet.