Priserne: Sådan hænger det sammen

En aftale med Copydan Verdens TV sikrer jeres antenneforening rettighederne til at tilbyde et stærkt tv-produkt med digitale tjenester til medlemmerne. Produktet afspejler prisen
Priserne afspejler jeres produkt: Jo mere indhold og jo stærkere jeres produkt er – jo mere skal foreningen betale i vederlag til rettighedshaverne.  

De penge, som foreningen betaler til Copydan Verdens TV, er et vederlag til rettighedshaverne bag indholdet i tv-pakkerne. Læs mere her, hvordan pengene i vidt omfang bruges til at skabe nyt kvalitetsindhold til tv-pakkerne. 

Hvad koster det?
Vi tilbyder én samlet aftale, der sikrer foreningen rettighederne til de bedste tv-kanaler samt en række digitale tjenester. 

På FDA’s opfordring om mere gennemsigtighed omkring priserne kan I finde mere information om prisen for jeres forening her. Læs også mere her om, hvad der har indflydelse på prisen. 

Hvad går pengene til?
Copydan Verdens TV er en non-profit forening, og jeres betaling går, efter fradrag af administration, videre til de kunstnere og øvrige rettighedshavere, som står bag indholdet på tv-kanalerne. Læs mere her

Adgangen til tv-kanaler og de digitale tjenester afhænger af den enkelte antenneforenings aftale med Copydan Verdens TV og Copydan Verdens TVs vejledning, inklusiv standardvilkårene. Der tages forbehold for, at Copydan Verdens TVs produkter, priser og vilkår kan ændre sig.