Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar  på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får fra foreninger. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

1. Hvorfor skal vi betale til Copydan Verdens TV?
2. Hvad går pengene til?
3. Hvad skal jeg indrapportere og hvornår?
4. Hvornår skal jeg betale?
5. Hvem er ansvarlig for indrapporteringen?
6. Hvordan indrapporterer jeg?
7. Hvordan får jeg kanalerne?
8. Hvordan bestiller jeg Smart Cards?


1. Hvorfor skal vi betale til Copydan Verdens TV?

Svar: Når du indrapporterer og betaler til Copydan Verdens TV, sikrer du antenneforeningens/kabelanlæggets adgang til hundredvis af tv-kanaler, heriblandt de svenske, norske og tyske nabolandskanaler, og du kan tilbyde dine medlemmer en tv-pakke med stor fleksibilitet. Copydan Verdens TV varetager rettighederne til nabolandskanalerne og til en lang række andre tv-kanaler i dit kabelanlæg, og gennem en aftale med Copydan Verdens TV får dit kabelanlæg ret til at distribuere tv til foreningens medlemmer.

Tv-pakkerne kan også inkludere digitale tjenester, som er et godt supplement til flow-tv, og som gør det muligt blandt andet at tage tv-pakken med på farten, stoppe og starte tv-udsendelser forfra og se en stor mængde dansk og udenlandsk tv-indhold præcis når det passer brugeren.

2. Hvad går pengene til?

Svar: Copydan Verdens TV er en non-profit forening. Det vederlag, I betaler til os, bliver sendt videre til de organisationer, der repræsenterer skuespillere, instruktører, tv- og filmproducenter, fotografer, forfattere og andre rettighedshavere, som har bidraget til produktionen. Herfra fordeles pengene til de enkelte rettighedshavere. 

3. Hvad skal jeg indrapportere og hvornår?

Svar: Én gang årligt beder vi dig indrapportere antal tv- og radiokanaler samt antal abonnenter. Vi bruger disse data til en faktura for dit kabelanlæg. Indberetningsfristen er i januar måned, og der skal indberettes for det udbud, der findes i jeres anlæg pr. 31.12 året før. Den specifikke frist for indberetning fremgår af det brev, som jeres forening modtager fra Copydan Verdens TV. 

4. Hvornår skal jeg betale?

Svar: Fristen for betaling er som udgangspunkt den 1. juni i indeværende år. Datoen varierer såfremt den 1. juni er en søndag eller anden helligdag.

5. Hvem er ansvarlig for indrapporteringen?

Svar: Det er ejeren af kabelanlægget, der er ansvarlig for at indgå en aftale med Copydan Verdens TV og for at indrapportere og betale. Ejeren af kabelanlægget kan fx være en antenneforening eller ejeren af en beboelsesejendom med fællesantenneanlæg; fx en boligforening. Dette gælder også, selvom det tekniske signal købes hos en ekstern leverandør som fx YouSee eller Stofa. 

6. Hvordan indrapporterer jeg?

Svar: Du indrapporterer via vores online indrapporteringssystem C-selv. C-selv er kun åben i indrapporteringsperioderne. Tjek derfor den e-mail du modtager fra Copydan Verdens TV med link, deadline og brugernavn/password.

7. Hvordan får jeg kanalerne?

Svar: Hvis du ikke kan se en af de kanaler, du gerne vil se, skal du kontakte din antenneforening eller din tv-udbyder. I langt de fleste antenneforeninger er du selv med til at bestemme, hvilke tv-kanaler, du skal have adgang til. 

8. Hvordan bestiller jeg Smart Cards?

Svar: Du bestiller Smart Cards til fx de svenske eller norske kanaler via kontakt@verdenstv.dk. Vi vil efter jeres henvendelse fremsende et skema, som I skal udfylde med receiver-nummer, navn, adresse og antal husstande. Bemærk, at Smart Cards kun gives til foreninger og større udbydere. Se mere her.