Tv til gæsterne

De fleste hoteller og kroer i Danmark har installeret tv på værelserne til stor glæde for både danske og udenlandske gæster. Verdens TV sikrer dig retten til at vise tv til dine gæster. På disse sider kan du læse mere om priser, kanaler og vilkår.

Adgang til alverdens tv-kanaler
Et hotel kan ikke distribuere tv til gæsterne uden først af have en aftale med de rettighedshavere, der står bag de enkelte tv-kanaler. Ved at indgå en aftale med foreningen Verdens TV og årligt oplyse antal kanaler og værelser får dit hotel adgang til at levere nabolandskanalerne og de øvrige tv-kanaler som en del af den gode service til både udenlandske og danske gæster.

God underholdning er god service 
Du kan frit skifte mellem tv-kanaler i løbet af året, og i 2018 og 2019 har du desuden mulighed for at få retten til at vise 20 ekstra Copydan tv-kanaler uden beregning. Over 50 pct. af de udenlandske gæster på de danske hoteller kommer fra nabolandene Sverige, Norge og Tyskland, og derfor er tv-pakker med et bredt udvalg af kanaler fra hjemlandene en god og vedkommende service til gæsterne. 

Læs mere her om kanalerne samt bud på spændende tv-pakker.

Få overblik over Copydan tv-kanaler her

Betaling: Hvad går pengene til?
Verdens TV sikrer dig retten til at distribuere tv til dine gæster, fordi du via foreningen betaler de kunstnere og øvrige rettighedshavere, som står bag tv-kanalerne. Pengene indgår i vidt omfang i nye produktioner, så der kan produceres nyt tv. 

Læs mere om hvordan Copydan AV-foreningerne skaber forbindelser og muligheder.

Har du fået flere eller færre skærme?
Har du udvidet forretningen med flere værelser eller fået flere skærme i receptionen, skal du henvende dig til Copydan Verdens TV, så vi kan opdatere vores oplysninger om dig. Det gælder selvfølgelig også, hvis du har fået færre skærme.

Skriv til kontakt@verdenstv.dk med de nye oplysninger, og vi vender tilbage til dig.

Nye hoteller og ændringer
Et hotel defineres i denne forbindelse som enhver virksomhed, der som led i sin drift, tilbyder ophold/overnatning, uanset om virksomheden betegnes som hotel, motel, kro, feriecenter, kursuscenter, kongrescenter eller lignende. 

Har du ikke allerede en aftale med Copydan Verdens TV, så skriv til os på kontakt@verdenstv.dk eller ring 3544 1492, så vi kan lave en aftale.