Tv til gæsterne

De fleste hoteller og kroer i Danmark har installeret tv på værelserne til stor glæde for både danske og udenlandske gæster. Verdens TV sikrer dig retten til at vise tv til dine gæster. På disse sider kan du læse mere om priser, kanaler og vilkår.

God underholdning er god forretning
Over 48% af de udenlandske gæster på de danske hoteller kommer fra Sverige, Norge og Tyskland. Tv-pakker med et bredt udvalg af kanaler fra hjemlandene er en god service til gæsterne. Læs mere her om kanalerne samt bud på spændende tv-pakker.

Indrapportering
I 2017 beder vi dig vende tilbage til os og oplyse antallet af tv- og radiokanaler, værelser med og uden tv-apparater og tv-apparater på fællesarealer på hotellet. Læs mere her om indrapportering.

Betaling: Hvad går pengene til?
Verdens TV sikrer dig retten til at distribuere tv til dine gæster, fordi du via foreningen betaler de kunstnere og øvrige rettighedshavere, som står bag tv-kanalerne. Pengene indgår i vidt omfang i nye produktioner, så der kan produceres nyt tv. Læs mere om hvordan Copydan AV-foreningerne skaber forbindelser og muligheder.