Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar  på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får fra hoteller og kroer. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkomne til at kontakte os.

1. Hvorfor skal vi betale til Copydan Verdens TV?
2. Hvorfor skal vi ikke længere indrapportere?
3. Hvad skal vi betale?
4. Får vi rabat ved flere kanaler eller flere værelser?
5. Vi betaler også til en tv-leverandør (f.eks. Hoist Group AS, Outrum o.l.) – er det ikke nok?

1. Hvorfor skal vi betale til Copydan Verdens TV?
Svar: Når man som hotel eller kro stiller tv til rådighed for gæsterne, så kræver loven, at man har en aftale med rettighedshaverne bag de enkelte tv-programmer. I stedet for at indgå aftale med hver enkelt rettighedshaver administrerer foreningen Copydan Verdens TV disse rettigheder centralt.

Via Copydan Verdens TV betaler du de kunstnere og øvrige rettighedshavere, der står bag programmerne. Pengene indgår i vidt omfang i nye produktioner, så der kan produceres nyt tv.

2. Hvorfor skal vi ikke længere indrapportere?
Svar: Kroer og hoteller skal ikke længere indrapportere antallet af værelser og tv-apparater. For at gøre administrationen lettere for kroer og hoteller, bliver I faktureret på baggrund af de oplysninger, vi allerede har om jer.

Hvis I imidlertid har fået flere eller færre skærme, skal I kontakte os, så vi kan korrigere vederlaget. Det gør I på kontakt@verdenstv.dk eller telefon 35 44 14 92 i tidsrummet mandag til fredag fra 10.00 til 14.00.

3. Hvad skal vi betale?
Svar: Se venligst mere under ”priser”

4. Får vi rabat ved flere kanaler eller flere værelser?
Svar: Se venligst nærmere under ”priser”

5. Vi betaler også til en tv-leverandør (fx Hoist Group AS, Outrum o.l.) – er det ikke nok?
Svar: Betalingen til tv-leverandører som Hoist Group AS, Outrum o.l. dækker udelukkende modtagelsen af tv-kanalerne til hotellet. Men ligeså snart et hotel viderespreder dette signal til hotellets gæster - og altså benytter signalet til mere end to tv-apparater - skal man ifølge ophavsretsloven betale vederlag til Copydan Verdens TV.

Copydan Verdens TV varetager rettighederne til nabolandskanalerne samt helt eller delvist rettighederne til en lang række øvrige tv-kanaler i jeres kabelanlæg. Via Copydan Verdens TV betaler I rettighedshaverne bag programmerne og sikrer jer således retten til at distribuere tv til jeres gæster.

Læs mere her om ophavsretlig betaling og her om, hvordan beløbene for vederlag bliver fordelt til kunstnere, producenter m.fl.