Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar  på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får fra hoteller og kroer. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du meget velkomne til at kontakte os.

1. Hvorfor skal vi betale til Copydan Verdens TV?
2. Hvornår skal vi indrapportere?
3. Hvordan rapporterer vi?
4. Hvad skal vi betale?
5. Får vi rabat ved flere kanaler eller flere værelser?
6. Vi betaler også til en tv-leverandør (f.eks. Hoist Group AS, Outrum lign.) – Er det ikke nok?

1. Hvorfor skal vi betale til Copydan Verdens TV?
Svar: Når man som hotel eller kro stiller tv til rådighed til gæsterne, så kræver loven, at man har en aftale med rettighedshavere bag de enkelte tv-programmer. I stedet for at indgå aftale med hver enkel rettighedshaver, så administrerer foreningen Copydan Verdens TV disse rettigheder centralt.

Via Verdens TV betaler du de kunstnere og øvrige rettighedshavere, der står bag programmerne. Pengene indgår i vidt omfang i nye produktioner, så der kan produceres nyt tv.

2. Hvornår skal vi indrapportere?
Svar: I august/september måned beder vi jer logge ind på vores indrapporteringsportal og oplyse antallet af tv- og radiokanaler samt værelser med tv-apparater på hotellet. Vi bruger disse data til at udfærdige en faktura over tv-distributionen på jeres hotel. Indrapporteringsfristen er som regel i august/september måned, og deadline for indrapporteringen findes i det brev, som I modtager fra Copydan Verdens TV.

3. Hvordan indrapporterer vi?
Svar: I indrapporterer via vores online indrapporteringssystem 'Verdens TV Online', som I finder under menupunktet ’Indrapportering’ i højre side. I skal have styr på jeres fulde tv- og radio udbud og antal tv-apparater, for at indrapporteringen går så nemt som muligt. Hvis I ikke har et brugernavn/password, er I meget velkomne til at kontakte os på 35 44 14 92 eller kontakt@verdenstv.dk

4. Hvad skal vi betale?
Svar: Se venligst mere under ”priser”

5. Får vi rabat ved flere kanaler eller flere værelser?
Svar: Se venligst nærmere under ”priser”

6. Vi betaler også til en tv-leverandør (fx Hoist Group AS, Outrum lign.) – Er det ikke nok?
Svar: Betalingen til tv-leverandører som  Hoist Group AS, Outrum mv. dækker udelukkende modtagelsen af tv-kanalerne til hotellet. Men ligeså snart et hotel viderespreder dette signal til hotellets gæster - og altså benytter signalet til mere end to tv-apparater - så skal man ifølge Ophavsretsloven betale vederlag til Copydan Verdens TV.

Verdens TV varetager rettighederne til nabolandskanalerne samt helt eller delvist rettighederne til en lang række øvrige tv-kanaler i jeres kabelanlæg. Via Verdens TV betaler I rettighedshaverne bag programmerne og sikrer jer således retten til at distribuere tv til jeres gæster.

Læs mere her om ophavsretlig betaling, og her  om, hvordan beløbene for vederlag bliver fordelt til kunstnere, producenter m.fl.